Hipertermia w leczeniu onkologicznym (które potocznie jest określane jako leczenie raka) zalecana  jest przy wszystkich guzach litych w tym również w  przerzutach. Dobre efekty osiągane są również w leczeniu bólu  u pacjentów paliatywnych.

Połączenie hipertermii z radioterapią polega na działaniu uwrażliwiającym co może stanowić o sukcesie jeśli chodzi o leczenie nowotworów. W naszej placówce w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 166 komórki nowotworowe dzięki działaniu temperatury
są bardziej dotlenione a tym samym jeśli chodzi o leczenie raka, działanie radioterapii jest skuteczniejsze. Wolne rodniki powstające podczas promieniowania uszkadzają DNA.
Dodatkowo zastosowanie wysokiej temperatury w przypadku kiedy potrzebne jest leczenie nowotworów potocznie określane jako leczenie raka powoduje ograniczenie mechanizmu naprawczego komórek nowotworowych, które zostały uszkodzone w trakcie radioterapii. Dzięki temu połączeniu terapii jeżeli chodzi o leczenie nowotworów znaczenie większa ilość komórek nowotworowych (potocznie rakowych) ulega zniszczeniu a leczenie raka może stać się bardziej skuteczne.

Chemioterapia w połączeniu z hipertermią również wykazuje większą skuteczność niż w przypadku zastosowania jej jako monoterapii. Dzieje się tak dlatego, że podwyższona temperatura osiągnięta dzięki hipertermii powoduje zwiększenie stężenia cytostatyku w tkance nowotworowej. Spowodowane jest to:

  • zwiększoną perfuzją w tym obszarze
  • zwiększoną przepuszczalnością błony komórkowej
  • pobudzeniem wewnątrzkomórkowego metabolizmu

Hipertermia ma też działanie immunostymulujące, co uzasadnia zastosowanie tej metody u pacjentów onkologicznych, którzy zakończyli przewidziane dla nich schematy leczenia.

Zapraszamy do naszej placówki: Toruń ulica Szosa Chełmińska 166.

Nasz zespół

Dr n.med. Mieszko Białas

Specjalista onkolog radioterapeuta

Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Lek. med. Łukasz Brycht

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej

Lek. stom. Katarzyna Sołtykiewicz

specjalista medycyny estetycznej

Alicja Dybowska

licencjonowana pielęgniarka