Choroba nadciśnieniowa jest schorzeniem układu krążenia.  Charakteryzuje się stale lub okresowo podniesionym ciśnieniem tętniczym, zarówno rozkurczowym (dolnym) jak i skurczowym ( górnym).  Około 90 % przypadków tej choroby ma charakter samoistny ( pierwotny) co powoduje, że nie ma możliwości usunięcia jej interwencją medyczną.

Pozostałe 10%  ma charakter objawowy (wtórny).  W tym przypadku znana jest przyczyna choroby, która wynika z chorób nerek, choroby mózgu lub chorób hormonalnych.

W leczeniu nadciśnienia tętniczego zasadne jest stosowanie dodatkowych nie farmakologicznych procedur takich jak: bieganie, pływanie, korzystanie z sauny. Działania te powodują poszerzenie się naczyń obwodowych oraz zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia skurczowego oraz rozkurczowego ciśnienia krwi.

Podobne efekty osiągane są przy pomocy promieniowania podczerwonego stosowanego w urządzeniu Iratherm 1000.

Zastosowanie terapii cieplnej  przez 30 min oraz podniesienie temperatury ciała do 38,3 o C jest wystarczające do optymalnego obniżenia ciśnienia krwi.  Schemat leczenia przewiduje 4 tygodniowe leczenie (zabiegi wykonywane średnio 2 razy w tygodniu).

Terapia jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta i nie powoduje żadnych efektów ubocznych.  Jednak ze względu na specyfikę choroby obniżenie ciśnienia krwi za pomocą hipertermii jak również terapii ruchowych oraz korzystania z sauny  jest tymczasowy. Zalecane jest powtarzanie kuracjcji  w celu podtrzymania efektu.

Link: Zapoznaj się z przeciwskazaniami do zbiegu hipertermii

Nasz zespół

Dr n.med. Mieszko Białas

Specjalista onkolog radioterapeuta

Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Lek. med. Łukasz Brycht

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej

Lek. stom. Katarzyna Sołtykiewicz

specjalista medycyny estetycznej

Alicja Dybowska

licencjonowana pielęgniarka