Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Studia ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie CM UMK).

Posiada tytuł specjalisty w zakresie neurologii. Obecnie pracuje głównie ambulatoryjnie w Poradniach Neurologicznych oraz pełni dyżury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Zajmuje się badaniami diagnostycznymi takimi jak USG Doppler naczyń oraz EMG.

Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmując się neuroimmunologią oraz problematyką diagnostyki i leczenia bólu.

Posiada certyfikat uprawniający do kwalifikowania pacjentów do zabiegów hipertermii.

Nasz zespół

Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Lek. med. Łukasz Brycht

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej

Lek. stom. Katarzyna Sołtykiewicz

specjalista medycyny estetycznej

Alicja Dybowska

licencjonowana pielęgniarka