Hipertermia w leczeniu onkologicznym (które potocznie jest określane jako leczenie raka) zalecana  jest przy wszystkich guzach litych w tym również w  przerzutach. Dobre efekty osiągane są również w leczeniu bólu  u pacjentów paliatywnych.

Połączenie hipertermii z radioterapią polega na działaniu uwrażliwiającym co może stanowić o sukcesie jeśli chodzi o leczenie nowotworów. W naszej placówce w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 166 komórki nowotworowe dzięki działaniu temperatury
są bardziej dotlenione a tym samym jeśli chodzi o leczenie raka, działanie radioterapii jest skuteczniejsze. Wolne rodniki powstające podczas promieniowania uszkadzają DNA.
Dodatkowo zastosowanie wysokiej temperatury w przypadku kiedy potrzebne jest leczenie nowotworów potocznie określane jako leczenie raka powoduje ograniczenie mechanizmu naprawczego komórek nowotworowych, które zostały uszkodzone w trakcie radioterapii. Dzięki temu połączeniu terapii jeżeli chodzi o leczenie nowotworów znaczenie większa ilość komórek nowotworowych (potocznie rakowych) ulega zniszczeniu a leczenie raka może stać się bardziej skuteczne.

Chemioterapia w połączeniu z hipertermią również wykazuje większą skuteczność niż w przypadku zastosowania jej jako monoterapii. Dzieje się tak dlatego, że podwyższona temperatura osiągnięta dzięki hipertermii powoduje zwiększenie stężenia cytostatyku w tkance nowotworowej. Spowodowane jest to:

  • zwiększoną perfuzją w tym obszarze
  • zwiększoną przepuszczalnością błony komórkowej
  • pobudzeniem wewnątrzkomórkowego metabolizmu

Hipertermia ma też działanie immunostymulujące, co uzasadnia zastosowanie tej metody u pacjentów onkologicznych, którzy zakończyli przewidziane dla nich schematy leczenia.

Zapraszamy do naszej placówki: Toruń ulica Szosa Chełmińska 166.

Nasz zespół

Dr n.med. Mieszko Białas

Specjalista onkolog radioterapeuta

Lek. med. Jacek Kochman

Specjalista neurolog

Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Lek. med. Łukasz Brycht

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej

Lek. med. Stanisław Sadurski

Specjalista chorób zakaźnych

Lek. stom. Katarzyna Sołtykiewicz

specjalista medycyny estetycznej

Alicja Dybowska

licencjonowana pielęgniarka