Choroba nadciśnieniowa jest schorzeniem układu krążenia.  Charakteryzuje się stale lub okresowo podniesionym ciśnieniem tętniczym, zarówno rozkurczowym (dolnym) jak i skurczowym ( górnym).  Około 90 % przypadków tej choroby ma charakter samoistny ( pierwotny) co powoduje, że nie ma możliwości usunięcia jej interwencją medyczną.

Pozostałe 10%  ma charakter objawowy (wtórny).  W tym przypadku znana jest przyczyna choroby, która wynika z chorób nerek, choroby mózgu lub chorób hormonalnych.

W leczeniu nadciśnienia tętniczego zasadne jest stosowanie dodatkowych nie farmakologicznych procedur takich jak: bieganie, pływanie, korzystanie z sauny. Działania te powodują poszerzenie się naczyń obwodowych oraz zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia skurczowego oraz rozkurczowego ciśnienia krwi.

Podobne efekty osiągane są przy pomocy promieniowania podczerwonego stosowanego w urządzeniu Iratherm 1000.

Zastosowanie terapii cieplnej  przez 30 min oraz podniesienie temperatury ciała do 38,3 o C jest wystarczające do optymalnego obniżenia ciśnienia krwi.  Schemat leczenia przewiduje 4 tygodniowe leczenie (zabiegi wykonywane średnio 2 razy w tygodniu).

Terapia jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta i nie powoduje żadnych efektów ubocznych.  Jednak ze względu na specyfikę choroby obniżenie ciśnienia krwi za pomocą hipertermii jak również terapii ruchowych oraz korzystania z sauny  jest tymczasowy. Zalecane jest powtarzanie kuracjcji  w celu podtrzymania efektu.

Link: Zapoznaj się z przeciwskazaniami do zbiegu hipertermii

Nasz zespół

Dr n.med. Mieszko Białas

Specjalista onkolog radioterapeuta

Lek. med. Jacek Kochman

Specjalista neurolog

Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Lek. med. Łukasz Brycht

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej

Lek. med. Stanisław Sadurski

Specjalista chorób zakaźnych

Lek. stom. Katarzyna Sołtykiewicz

specjalista medycyny estetycznej

Alicja Dybowska

licencjonowana pielęgniarka