Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Studia ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie CM UMK).

Posiada tytuł specjalisty w zakresie neurologii. Obecnie pracuje głównie ambulatoryjnie w Poradniach Neurologicznych oraz pełni dyżury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Zajmuje się badaniami diagnostycznymi takimi jak USG Doppler naczyń oraz EMG.

Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmując się neuroimmunologią oraz problematyką diagnostyki i leczenia bólu.

Posiada certyfikat uprawniający do kwalifikowania pacjentów do zabiegów hipertermii.

Nasz zespół

Dr n.med. Mieszko Białas

Specjalista onkolog radioterapeuta

Lek. med. Jacek Kochman

Specjalista neurolog

Lek. med. Tomasz Rosochowicz

specjalista neurolog

Lek. med. Łukasz Brycht

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej

Lek. med. Stanisław Sadurski

Specjalista chorób zakaźnych

Lek. stom. Katarzyna Sołtykiewicz

specjalista medycyny estetycznej

Alicja Dybowska

licencjonowana pielęgniarka